Înțelepciunea

0
42

Înțelepciunea

Acolo unde se vorbește de înțelepciune (Hohma) prin excelență, care este scopul ultim, e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu; comorile, atât de fierbinte dorite de om, nu sunt perfecțiunea; și, în fine, toate practicile religioase, adică diferitele ceremonii ale cultului, ca și obiceiurile folositoare oamenilor, în general, în relațiile dintre ei, nu sunt legate de scopul ultim și n-au același preț; ci sunt doar etape pregătitoare spre a ajunge la acest țel. Dar ascultă termenii prin care chiar ei au exprimat aceste idei. Uite un pasaj din Bereșit Rabba în care se pot citi cele ce urmează: Un text spune despre înțelepciune: nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea (Proverbe, 8, 11), iar un altul arată: și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea (Proverbe, 3, 15); prin lucruri de dorit sunt desemnate practicarea poruncilor și facerile de bine; prin toate comorile tale, nestematele și perlele; nici obiectele de dorit, nici cele pe care le dorești nu egalează înțelepciunea. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte (Ieremia, 9, 24). Bagă de seamă cât de lapidare sunt aceste cuvinte și cât de perfect e autorul lor, care n-a lăsat nimic deoparte din tot ce noi am spus într-o lungă expunere și lungi introduceri.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.6

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts