Legăturile Universului

0
30

Legăturile Universului

În toate animalele care au o inimă, ea se află în mijlocul tuturor membrelor dominate ce o înconjoară, pentru a-i fi în general de folos, păzind-o și ocrotind-o pentru ca să nu i se întâmple vreo nenorocire din afară.

Dar în ansamblul universului lucrurile se petrec cu totul altfel: partea cea mai nobilă înconjoară ce este mai puțin nobil, întrucât nu este expusă să primească o impresie din ceea ce-i în afara ei.  Aceasta este facultate rațională dintr-un corp și inseparabilă de el, în vreme ce Dumnezeu nu e defel o facultate în corpul universului, ci e despărțit de toate părțile universului.

Stăpânirea Celui Preaînalt și providența sa sunt legate de ansamblul lumii printr-o legătură a cărei adevărată natură ne este necunoscută și pe care însușirile muritorilor n-ar putea-o înțelege. Căci, pe de o parte, se poate demonstra că Dumnezeu e despărțit de lume și e de sine stătător, iar pe de altă parte că înrâurirea stăpânirii și a providenței sale se întinde asupra fiecăreia dintre părțile lumii, oricât de slabă și de neînsemnată ar fi ea.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts