Măsura răului

0
77

Măsura răului

El nu trebuie să se amăgească și să creadă că universul există doar pentru propria-i persoană; după părerea noastră, dimpotrivă, universul există din voința Creatorului său și specia umană înseamnă prea puțin în comparație cu lumea superioară, adică cu sferele și aștrii. În ce-i privește pe îngeri, între ei și oameni nu există un adevărat raport. Omul nu este decât cea mai nobilă dintre ființele supuse contingenței; adică dintre cele din lumea noastră pământeană. Vreau să spun, e mai nobil decât tot ce a fost alcătuit din elemente. Iar existența este un mare bine pentru dânsul și o binefacere din partea Domnului Dumnezeu, datorită însușirilor și perfecțiunilor cu care l-a hărăzit. Cele mai multe rele care-i lovesc pe indivizi vin de la ei înșiși, adică de la indivizii umani imperfecți. Căci propriile noastre păcate ne fac să jelim și să cerem ajutor. Dacă suferim, e din cauza relelor pe care noi ni le pricinuim din voia noastră, dar pe care noi le atribuim lui Dumnezeu; departe de el asemenea lucru! E ceea ce Dumnezeu a arătat în Cartea sa spunând: „Ei s-au stricat; Netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor! Neam îndărătnic şi stricat!”. (Deuteronom 32; 5).

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts