Mijlocirea îngerilor

0
82

Mijlocirea îngerilor

Vezi, dar, dacă te gândești bine, cum această poveste a lui Iov care atâta i-a tulburat pe oameni a fost cu înțelepciune ticluită spre a ne aduce la cunoștință diferitele păreri despre Providență, pe care ți le-am înfățișat mai înainte. Fiecare din aceste păreri este înfățișată separat și pusă în seama unui om din vechime: părerea pusă în seama lui Iov aduce cu aceea a lui Aristotel; părerea lui Elifaz, cu aceea a religiei noastre; părerea lui Bildad, cu doctrina Mutazilizilor; în sfârșit, aceea a lui Tofar este în ton cu aceea a Ashariților.

Toate acestea sunt păreri vechi despre Providență. Uite acum o nouă părere, de astă dată a lui Elihu. De aceea, acesta din urmă și trece drept superior celorlalți și, cu toate că a fost cel mai tânăr dintre ei, se spune că îi întrecea în știință.

Ideea pe care o adaugă Elihu și pe care nici unul dintre ei n-o exprimase este aceea pe care el o exprimă alegoric prin mijlocirea unui înger. Este, afirmă el, un lucru vădit și binecunoscut că atunci când omul e bolnav pe moarte și cei din jur nu mai nutresc nici o nădejde, dacă există un înger, oricare ar fi el, ce intervine pentru dânsul, mijlocirea lui va fi primită, bolnavul se va reface, va scăpa și va reveni la cea mai bună stare cu putință.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts