Nimic nu poate fi ascuns lui Dumnezeu

0
316

Nimic nu poate fi ascuns lui Dumnezeu

Și ai să mai afli că în revelația avută de Iov și prin care el s-a lămurit că se înșelase în tot ce-și închipuise sunt descrise mereu lucruri fizice: fie elementele, fie meteorii, fie natura diferitelor specii de animale, nu altceva. Iar când sunt pomenite ținuturile eterate ale cerurilor, ale lui Orion sau Pleiadelor, o face din cauza înrâuririi lor asupra atmosferei noastre; căci toate obiectele asupra cărora Dumnezeu atrage luarea aminte a lui Iov țin doar de lumea sublunară.

Prin toate acestea ni se arată că inteligențele noastre nu ajung să înțeleagă cum sunt născute acest lucruri fizice ce există în lumea nașterii și a decăderii, nici care este obârșia forței fizice ce dăinuie în ele. Acestea nu sunt lucruri ce se aseamănă cu ce facem noi; și cum am putea, de altminteri, stabili o asemănare între modul cum Dumnezeu le cârmuiește și are grijă de ele și felul în care noi cârmuim și ne îngrijim de ceea ce este încredințat cârmuirii și îngrijirii noastre? Dar se cuvine să ne oprim o clipă asupra puținului pe care-l știm noi despre toate acestea și să credem că nimic nu poate fi ascuns lui Dumnezeu, cum spune Elihu: „Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbră a morții unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea”. (Iov 34; 21-22).

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts