O nouă cântare

0
32

O nouă cântare

“Gelozia dintre cărturari sporește înțelepciunea” (Bava Batra 21a). Pentru că această înțelepciune vine din gelozie, în cele din urmă se va dezintegra.

Tot ceea ce se dezintegrează are un miros neplăcut. Și astfel înțelepții au spus că “în cele din urmă zile dinainte de venirea lui Mesia, înțelepciunea înțelepților va fi disprețuită ca și cum ar avea un miros neplăcut” (Sotah 49b).

Acest miros neplăcut va distruge forma pe care o avea înțelepciunea înțelepților.

Apoi va începe să radieze lumina sufletului înțelepciunii divine, care transcende toată gelozia și care este mai înaltă decât înțelepciunea înțelepților.

Această înțelepciune va ieși la lumină printr-o “cântare nouă”.

“Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta şi toţi împăraţii, slava ta şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Domnului” (Isaia 62; 2). Apoi “Israel va înflori ca crinul şi va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a măslinului şi miresmele lui, ca ale Libanului” (Osea 14; 5,6).

Rav Kook- Arpelei Tohar, p. 59

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts