Ocrotirea divină

0
65

Ocrotirea divină

Ațintește-ți privirea asupra felului cum se vorbește despre Providența ce ocrotește situațiile patriarhilor, precum și asupra făgăduielilor ce le-au fost făcute în legătură cu această ocrotire de către Providență. Lui Abraham i s-a spus: „Eu sunt scutul tău” (Geneza 15; 1); lui Isac: „Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta (Geneza 26; 3); lui Iacob: „Eu sunt cu tine: te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge” (Geneza 28; 15). Prin toate aceste expresii se vădește că Providența veghează asupra oamenilor superiori , delăsându-i pe ignoranți. Căci s-a spus: „El va păzi pașii preaiubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; Căci omul nu va birui prin putere” (I. Samuel 2; 9). Ceea ce vrea să spună că anume indivizi sunt feriți de nenorociri, în timp ce alții sunt loviți de ele; acest lucru nu se întâmplă din cauza puterilor lor trupești și a dispozițiilor lor fizice: căci nu prin forță e omul puternic; ci, din contra, ca urmare a perfecțiunii și a imperfecțiunii morale, adică după cum se apropie ori se depărtează de Dumnezeu.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts