Orânduirile Domnului sunt fără prihană

0
59

Orânduirile Domnului sunt fără prihană

Există practici religioase în care nu aflăm nici povară, nici exces: ca în viața monahală, în cea de pelerin etc… , nici defectuozitate, viciu care duce la lăcomie și destrăbălare, în așa fel încât diminuează perfecțiunea omului în raport cu moravurile și învățătura. Aceste practici sunt prevăzute în toate legile religioase ale neamurilor din vechime.

De aceea s-a și spus: Orânduirile Domnului sunt fără prihană (Psalmi 19, 8). Când se afirmă că ele impun mari și grele poveri și pricinuiesc frământări, avem de-a face cu o judecată greșită. Eu am să-ți arăt că pentru oamenii perfecți ele sunt ușoare, căci s-a spus: Ce cere Domnul, Dumnezeul tău? etc…. (Deuter. 10. 12). Toate acestea au fost spuse, se înțelege, pentru oamenii cu virtuți. Necredincioșii, nelegiuiții, nestăpâniții și despoții socotesc, însă, că-i rău lucru să existe un judecător care să împiedice tirania; și tot astfel, oamenilor cu patimi nevrednice li se pare că-i lucru greu de îndurat când sunt împiedicați să se dedea fără frâu destrăbălării și să fie osândiți când o fac. Căci orice om vicios consideră ca o grea povară aceea de a fi împiedicat să facă răul căruia îi place să se dedea, ca urmare a decăderii sale morale.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.4

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts