Perfecțiunea trupului și a sufletului

0
31

Perfecțiunea trupului și a sufletului

S-a demonstrat că omul este în stare de o dublă perfecțiune, anume de o perfecțiune primă, aceea a trupului, și de o ultimă perfecțiune, aceea a sufletului. Cea dintâi constă din putința de a se bucura de o sănătate perfectă în tot trupul, lucru pe care nu-l poate dobândi, decât găsind mereu ce are nevoie atunci când caută: anume, hrana și ce mai ține de regimul trupului, veșminte, îmbăiere etc. Omul singur și izolat nu le poate afla, el nu le poate găsi decât prin unirea în societate, întrucât o maximă binecunoscută spune că omul e un animal sociabil. A doua perfecțiune este aceea de a deveni rațional în act, adică de a poseda inteligenta în act, în așa fel, încât prin această a doua perfecțiune el să aibă asupra a tot ceea ce există cunoașterea pe care omul o poate avea. Este vădit că în această a doua perfecțiune nu e vorba nici de acțiuni, nici de moravuri, ci doar de idei, la care se ajunge prin speculație, ca rezultat al reflecției. După cum mai e evident și că nu se poate ajunge la această ultimă perfecțiune sublimă decât după ce va fi fost obținută prima; căci este imposibil ca omul muncit de durere, foame, sete, căldură sau frig să perceapă idei pe care alții ar dori să-l facă a le înțelege, necum să ajungă el însuși la idee, din propria inițiativă. Însă odată ajuns la prima perfecțiune, el poate ajunge la a doua, fără îndoială mai nobilă, căci numai datorită ei e omul nemuritor.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.5

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts