Răspândirea inteligenței divine

0
36

Răspândirea inteligenței divine

Cu cât un individ uman se împărtășește din această răspândire a Inteligenței divine, în funcție de materia mai bine sau mai puțin bine predispusă și de exercitarea ei, el va fi mai bine ocrotit de Providență, dacă e adevărat, cum am spus, că Providența atârnă de Inteligență. Providența divină nu va veghea, deci, la fel, asupra tuturor indivizilor din specia umană; dimpotrivă, ea îi va ocroti pe unii mai mult decât pe alții, pe măsura perfecțiunii lor umane. Din această reflecție rezultă în mod necesar că Providența va veghea cu foarte mare grijă asupra profeților și va fi schimbătoare în funcție de rangul pe care ei îl ocupă în profeție; tot astfel ea va veghea asupra oamenilor superiori și virtuoși, în măsura superiorității și virtuții lor. Căci un anume grad al răspândirii Inteligenței divine i-a făcut pe profeți să vorbească, a îndrumat lucrările oamenilor virtuoși sau a perfecționat prin știință cunoștințele oarnenilor superiori. In ce-i privește pe indivizii ignoranți și cu păcate, ei fiind lipsiți de această răspândire se află într-o stare vrednică de dispreț și plasați pe același plan cu celelalte specii de animale.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts