Temelia Binelui

0
200

Temelia Binelui

Cei ce respectă natura ființei și preceptele Legii, care-i cunosc țelul, înțeleg bunătatea și adevărul ce stau la temelia a toate cele. De aceea ei își propun scopul pentru care au fost sortiți în calitatea lor de oameni, adică percepția. Mânați de cerințele trupului, ei caută ceea ce el are de trebuință: pâine ca să mănânce și un veșmânt cu care să se acopere, fără a năzui la vreun prisos. Dacă ne mulțumim cu ce-i necesar, lucrul e foarte simplu și se dobândește fără greutate. Când dăm, însă, de vreo greutate sau de vreo trudă, asta se întâmplă pentru că, încercând să găsim ce nu-i de trebuință, ne vine greu să aflăm până și ceea ce-i necesar; căci pe măsură ce dorințele noastre au în vedere prisoselnicul, lucrul devine mai greu. Ne cheltuim puterile și bunurile pentru ce nu-i trebuitor și nu mai găsim nici ce-i necesar…

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts