Pericopa Ietro

0
145

Ietro

 Exodul 18:1 – 20:26

Rezumat

Porțiunea Ietro începe cu Ietro, preotul midian, venind cu Țipora și cei doi fii ai lui Moise, să se întâlnească cu Moise și cu neamul ieșiți din Egipt. Ietro îi dă lui Moise câteva idei organizatorice și referitoare la modul de judecare în popor, explicându-i că trebuie să aleagă căpetenii și să-i împartă în grupuri de mii, sute, cincizeci și zece.

Copiii lui Israel au ajuns în deșertul Sinai în a treia lună de la ieșirea din Egipt, după cum e scris „și Israel s-a așezat acolo, în fața muntelui” (Exodul 19:2). Moise s-a urcat pe muntele Sinai și Creatorul i-a spus: „Și acum, dacă cu adevărat veți asculta glasul Meu, și veți ține jurământul Meu, atunci veți fi pentru mine poporul ales (Sgula) între toate popoarele, fiindcă tot pământul este al Meu. „Și voi veți fi pentru Mine popor de preoți și neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care tu va trebui să le spui copiilor lui Israel” (Exodul 19:5-6).

Moise i-a informat pe bătrânii neamului despre cuvintele Creatorului și ei au spus: „Tot ceea ce Domnul a vorbit, noi vom face” (Exodul 19:8). Creatorul le-a poruncit prin Moise să se țină purificați (curați) ei și hainele lor două zile, și să fie gata în a treia zi, fiindcă atunci Creatorul va apărea în fața întregului neam.

În a treia zi, copiii lui Israel au stat la baza muntelui, dar nu au putut să-L întâlnească pe Creator față în față, așa că au urcat Muntele Sinai doar Moise și cu Aaron și Moise a adus jos cele Zece Porunci.

Copiii lui Israel i-au cerut lui Moise să le vorbească în locul Creatorului, fiindcă lor le e frică de moarte. Moise le spune că nu trebuie să le fie frică, deoarece Creatorul coboară pentru a-i testa și pentru a băga în ei frica de El, căci așa ei nu vor păcătui.

Creatorul l-a învățat pe Moise să le spună copiilor lui Israel că, deoarece ei L-au văzut pe El vorbind cu ei, le este interzis să-și facă dumnezei de argint și aur. În schimb, ei trebuie să construiască un altar pe pământ, iar acolo să facă sacrificii.

Comentariu făcut de Dr. Michael Laitman

Ietro, preot în Midian, nu este din Israel. El este din dorința de primire de dragul primirii, e Klipa (coajă) care a fost diminuată de Moise. Ietro se ridică și se conectează cu Moise prin Nukva (femininul) lui, Țipora, fata lui, cu care Moise are doi fii. Aceasta este marea și sparta dorință de primire pe care Moise din noi o corectează treptat. Când Moise vine la Ietro, după ce a fugit, este făcută o conexiune între punctul din inimă, Moise, și ego. Așadar, este făcută o corectare, astfel ca după aceea, să-i fie mai ușor omului să facă corectările pe trepte mai avansate.

Corectarea îl ajută pe om să se împartă în zeci, cincizeci, sute și mii, adică să construiască structura sufletului. Toată Tora se ocupă cu construirea sufletului nostru și de modul în care ne schimbăm dorința egoistă în dorință care urmărește să dăruiască. Când dorința atinge scopul dăruirii, este numită „suflet”.

Forța de primire este „eul”, „această lume”. Tot ceea ce văd și ceea ce simt este forța de primire. Forța de dăruire este ieșirea din primire. Când muncesc pentru a dărui, în „iubește aproapele ca pe tine însuți” (Rabi Akiva în Talmudul ierusalmitean), îmi obțin sufletul. Moise din interiorul meu mă trage din calitatea de primire spre cea de dăruire, mă scoate din mine însumi și îmi permite să văd Lumea Superioară și să încep să-L simt pe Creator.

Cartea Zohar vorbește detaliat despre asta în porțiunea Ietro, dar încă nu e simplu de înțeles. Ea se referă la cele trei linii, la structura sufletului, primirea, dăruirea și linia de mijloc, adică combinația adecvată dintre ele. Zohar descrie cum se împarte sufletul – întâi în zece Sfirot, în conformitate cu cele 10 Porunci, apoi în conformitate cu cele trei linii, ceea ce înseamnă treizeci. Există de asemenea și împărțirea în Roș, Toh, Sof (cap, interior, sfârșit), și sunt multe alte divizări interioare incluse în Sfira Daat.

Când spunem despre noi că ieșim din Egipt, ne examinăm din afară, analizăm cum putem să ne folosim egourile pentru a avansa în Spiritualitate către scopul dăruirii. Trecem prin situații dificile, ca fuga din Egipt, traversarea Mării Roșii, până când ajungem la Muntele Sinai. În felul acesta, ne construim pe calea corectării – prin sfaturile lui Ietro, cât și prin acțiuni.

A fi la picioarele Muntelui Sinai cere pregătire. Acesta este „evenimentul central”, întâlnirea cu Creatorul. În timp ce suntem în întuneric, nu înțelegem de ce este nevoie să avansăm. Urmăm punctul din inimile noastre, pe Moise. Într-un fel, Moise ne ajută afară din Egipt, când scăpăm din întuneric. Totuși, noi nu suntem participanți conștienți în acest proces. La picioarele Muntelui Sinai este locul în care Forța Superioară ne apare prima dată. Atunci începem să ne înțelegem esența proprie și esența Forței Superioare, cât și modul de relaționare la situația noastră și felul în care trebuie să mergem mai departe.

În această porțiune se întâmplă prima conștientizare. În ea, sunt trezite toate dorințele oamenilor, numite „poporul” sau „neamul”, și ei se tem. Aceste dorințe încă nu pot fi conectate la Creator, ei nu pot să-L vadă, sau să-L audă. Ei îi spun lui Moise „vorbește tu!”. Asta este starea cu care ajungem acolo din exil, din Egipt, din egoul nostru. Începem să auzim puțin doar ce coboară de la Keter (coroană), de la Creator. Acest proces se desfășoară prin Hohma și Bina – când Moise și Aaron încep să aducă în jos marea Lumină care apare dorinței de primire ca Legi, ca cele 10 Porunci, începând cu prima poruncă „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-a adus afară din pământul Egiptului, și din casa robiei” (Exodul 20:2), și se termină cu ultima Poruncă.

Cele 10 Porunci includ toate cele 620 de Mițvot (porunci). Aceste 620 de corectări, care sunt 613 plus 7 Mițvot ale înțelepților noștri, prin care noi trebuie să ne corectăm dorințele noastre. Deci, noi suntem alcătuiți din 620 de dorințe, împărțite în 613+7 dorințe.

Cele 613 Mițvot sunt conectate între ele prin 248 (de organe) și 365 (tendoane), și ele însumează structura sufletului. Sufletul însuși este alcătuit din 10 părți, 10 Sfirot, și corectarea lor se numește 10 Mițvot, sau 10 Porunci, care sunt primele Mițvot care i-au fost date omului. Urcăm în funcție de poziția noastră, de cum stăm în fața Luminii care ne apare. Auzul este gradul Bina și văzul este gradul Hohma.

Cel care a trecut prin tot procesul și a ieșit din Egipt, se ridică peste ego și este dispus să primească programul dăruirii, programul conectării cu întreaga umanitate. Un astfel de om este gata pentru revelarea Dumnezeirii în conexiunea dintre oameni, după cum e scris „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți; și Rabi Akiva spune: este Lege mare în Tora”. Această Lege este deopotrivă și fundamentul și rezultatul ținerii celor 10 Porunci, având ca scop Keter, obținerea iubirii, și prin iubirea pentru ceilalți să obținem iubiriea pentru Creator.

În starea noastră curentă, o parte a omenirii descoperă că este în Egipt, altă parte descoperă că vrea să iasă din Egipt, și altă parte descoperă cum să iasă și să avanseze spre Muntele Sinai. Începem să simțim că suntem în întuneric, într-un proces pe care nu-l înțelegem. În fiecare zi, nevoia noastră de Lumină crește, nevoia de revelare a Creatorului, pentru ca să strălucească o iluluminare mică în viețile noastre, să putem astfel înțelege ce ni se întâmplă.

Trebuie să-l înțelegem pe Ietro, dorința egoistă de primire, după cum e scris „Dacă cineva îți va spune: există înțelepciune în neamuri! – crede!” (Midraș Raba, paragraf 13). Dacă Moise nu se conectează cu dorința numită Ietro, el nu va primi de la acesta cunoașterea judecării și conducerii, parte necesară pentru primirea Torei.

Prin diseminarea metodei corectării către neamurile lumii, a metodei Arvut (garantare mutuală), și prin transmiterea nevoii pentru Înțelepciunea Cabalei, noi facem munca pe care Moise a făcut-o cu Ietro. Prin asta vom fi răsplătiți cu șederea la picioarele Muntelui Sinai.

Întrebări și răspunsuri

În porțiunea Ietro poporul lui Israel primește cele zece porunci. Aceasta poate fi cea mai importantă porțiune fiindcă Tora este corectarea. Deci, de ce este numită porțiunea asta după o dorință „externă”, Ietro?

Ietro este preot in Midian, e Klipa (coajă) care stă în opoziție. El este unul din servitorii Faraonului, asemenea altor forțe care au stat lângă dorința de primire și l-au ajutat pe Faraon să se conecteze și să smulgă cât mai mult din dorința de dăruire Israel. Zohar-ul pare să scrie lucruri rele despre el, dar, el este ajutorul făcut împotriva noastră. Până la urmă, totul este în noi.

Ceea ce iese din Egipt sunt Kelim (vase), adică dorințe. În dorințele care ies nu există încă nicio intenție de a lucra cu dorința de primire. Moise, forța Binei, vrea să judece dorința de primire care este îndepărtată de la el. Chiar și în timp ce stă în fața Faraonului, el vrea să atragă dorința de primire, deși, nu în scopul de a se conecta sau smulge ceva de la ea, ci ca să o judece, dar, fără succes.

Când ajungem la starea care există între Moise și neamul care a ieșit din Egipt, inclusiv mulțimea amestecată și toate straturile care se opun procesului de dăruire și iubire pentru ceilalți, trebuie să fie construit un sistem special, în funcție de dorința de primire, raportat la corporal. Moise nu poate să-l construiască; el nu poate numai să dea de sus, să pară că „toarnă în jos”, așa ceva nu este primit în popor. După cum e scris „în Moise crește oboseala, și poporul, care nu poate găsi conexiunea corectă, stă lângă el toată ziua”.

Noi nu putem găsi relația corectă între dorința noastră spre urcare, spre Creator și egourile noastre – în familie, la muncă, și în tot restul vieții noastre lumești. Avem nevoie de un sistem care să ni-l ofere pe Ietro. Înțelepciunea trebuie să vină anume de la dorința de primire, după cum e scris „Dacă cineva îți spune: există înțelepciune în neamuri. Crede!”. Cu toate că Ietro nu aparține gradului Bina, el a fost anterior inclus în ea când Moise a petrecut 40 de ani cu el. Moise a crescut la gradul Bina cu Ietro; acum, Ietro pare să plătească pentru asta.

Face Ietro ordine între Moise și dorințe, astfel ca el să se poată elibera pentru lucrul adevărat – prmirea Torei?

Ietro îi înapoiază lui Moise ceea ce a primit de la el cât timp Moise a fost cu el. Moise a venit la Ietro după ce a fugit de la Faraon. El a crescut, cât a fost la Ietro, de la gradul Malhut la gradul Bina, dăruire pură. El a crescut în casa lui Ietro și „peste” Ietro, prin conexiunea lui cu Țipora și cei doi fii pe care i-a avut – de la dreapta la stânga, cu el în mijloc. Tot ceea ce Moise i-a dat lui Ietro și a insuflat în el, acum se întoarce la el – Ietro, Țipora, cei doi fii. A fost un amestec de Bina în Malhut, și acum, Malhut îi dă înapoi Binei.

În acest fel, Moise poate construi întregul sistem de conexiune al Binei cu Malhut, și este gata pentru primirea Torei. De aceea prima întâlnire cu Creatorul este numită după Ietro, fiindcă tocmai datorită sistemului care a fost construit înainte, este acum posibil să se ajungă la starea de a fi la  Muntelui Sinai.

Pe de o parte, copiii lui Israel s-au temut să se întoarcă spre Creator, de frica morții. Pe de altă parte, este știut că Creatorul primește tocmai rugăciunile venite din inimă. Atunci, de unde le vine teama? De ce s-au temut copiii lui Israel?

Dorința noastră de primire nu este încă echipată cu Masah (ecran) care să poată rezista la Lumină. De aceea, Lumina pare încă întuneric. Ce înseamnă ieșirea din Egipt în întuneric? Nu este niciun întuneric, ci pare pentru noi întuneric, fiindcă suntem încă necorectați. Cuvântul aramaic „Orta” (noapte), este foarte asemănător cu cuvîntul ebraic „Or” (lumină). De aceea, o dată este noapte, și o dată este Lumină, depinzând de felul în care omul experimentează asta.

Din Zohar: Și Ietro a auzit

Ei toți s-au zguduit și s-au uitat la Ietro, care era înțelept și marele numit peste toți idolii lumii. Când ei l-au văzut apropiindu-se și servindu-L pe Creator, spunând: „acum știu că Domnul este cel mai mare dintre toți dumnezeii”, ei toți s-au dat deoparte de la muncile lor, și au știut că au fost zadarnice. Apoi, slava Numelui Sfânt al Creatorului a fost preaslăvită de toate părțile. De aceea a fost scrisă această porțiune în Tora, și începutul porțiunii este cu Ietro.

Zohar pentru popor – Ietro, Cap. 42

Ietro este prima dorință de primire care se predă și acceptă suveranitatea Creatorului. De aceea acestă porțiune este numită după el. Zohar-ul menționează de asemenea Ghematria, de ce Ietro este numit Ietro, de ce Țipora este numită Țipora și toate celelalte evenimente din porțiune.

În această porțiune auzim că fiii lui Israel s-au așezat (au făcut tabără) la picioarele Muntelui Sinai. Ce înseamnă că au facut tabără acolo?

Tabăra este ceva asemănător cu ce se întâmplă de Hanuka. Este clar că nu putem corecta în acel moment egoul nostru, ci să primim numai un sfat, o cale, un program, un obiectiv care poate fi implementat în timp în funcție de nivelul nostru de înțelegere al programului. Numai la sfârșitul deșertului, la intrarea pe pământul Israelului, poporul descoperă tot ceea ce le-a spus Moise cu ultimele lui cuvinte înainte de moartea lui.

Din Zohar: Să nu ucizi; Să nu faci adulter

Când mizeria a fost îndepărtată din ei, Israel au rămas corpuri curate, fără nicio murdărie, și sufletul a fost în corp ca strălucirea cerului pentru a primi Lumina. Așa au fost Israel care au văzut și au privit slava Stăpânului lor. Asta nu s-a întâmplat în mare fiindcă în acel timp, mizeria nu fusese îndepărtată de la ei, în timp ce aici, în Sinai, când mizeria s-a oprit din corp, până și feții din uterul mamelor lor au văzut și au privit la slava Stăpânului lor. Toți, fiecare și oricare au fost primiți ca potriviți Lui.

Zohar pentru popor – Ietro, Cap. 572,573

Ascensiunea spirituală poate fi rezultatul a două stări – o trezire de Sus și o trezire de jos. Într-o trezire de Sus, Lumina strălucește de Sus și sfințește omul dându-i forța dăruirii prin care el începe să privească la egoul lui de departe. Un astfel de om vede lumea din afara lui, Lumea Spirituală. Acel om cunoaște Forța Superioară, Creatorul. Trezirea de jos vine la om printr-o muncă extinsă de conectare cu ceilalți. Când el adună trezirile de la toți, obține aceeași trezire ca aceea care poate fi  primită de Sus.

Desigur, munca noastră de jos este mai de dorit și mai apreciată fiindcă dacă putem aduna forțele de la prieteni, și dacă fiecare din ei adună și ei putere de la prieteni și, fiecare are propria lui putere, atunci, acea forță devine permanent a lor. Aici, omul pare să stea numai pentru a primi un sfat referitor la ceea ce are de făcut. Pentru a auzi sfatul, el trebuie să se trezească. Este asemenea ieșirii din Egipt prin Forța de Sus, Forța externă care ne împinge și ne trage. Dar, după aceea, în timpul celor 40 de ani în deșert, trebuie să ne împrospătăm forțele pe care le-am primit.

Pe muntele Sinai se întâmplă ceva special, o purificare, o forță specială pe care o primim.

Lumina care ne influențează este numită „Lumină Reformatoare”. Este scris „Am creat înclinația rea, Am creat pentru ea Tora drept condiment” fiindcă „Lumina din ea întoarce la Bine (reformează)”. Ea reformează înclinația rea și o face bună. La început, suntem cu toții în înclinația rea, egoistă, și tot ceea ce avem nevoie este Tora, presupunând că este Tora reală, după cum e scris „Dacă cineva îți spune: e înțelepciune în neamuri. Crede! Este Tora în neamuri, nu crede!”

„Un om din neamuri” este o dorință care vrea să primească pentru sine. Israel este cineva care se luptă să obțină dăruirea, iubirea pentru ceilalți, și de la iubirea pentru ceilalți să ajungă la iubirea pentru Creator.

Pentru asta, cei care se luptă sunt numiți „Israel”, și ei învață Înțelepciunea Cabalei fiindcă ea le aduce Lumina Reformatoare. Astfel devenim sfințiți, obținând forța dăruirii și prin ea ridicându-ne. Cu cât un om are forță de dăruire mai mare și iubire pentru ceilalți mai mare, cu atât este considerat mai sfânt.

Rezumat

Din această porțiune putem învăța că, într-o măsură, conexiunea dintre dorința de dăruire și dorința de primire trebuie să existe permanent. Înțelepciunea Cabalei nu ne spune să ne distrugem egoul, ci să-l folosim corect. De aceea este numită Înțelepciunea Cabala (înțelepciunea primirii); este înțelepciunea modului de folosire a vaselor de primire.

Nu e nevoie să evităm să folosim vasele de primire, sau să fim „deasupra” vieții lumești. Din contră, trebuie să descoperim înclinația rea desprinzându-ne de la conexiunea cu restul lumii, așa cum i s-a spus lui Moise „Și voi veți fi pentru Mine un regat de preoți și un neam sfânt” (Exodul 19:6). Adică, rolul poporului lui Israel este să se ofere să servească restul lumii.

Glosar

Ietro

Ietro este dorința de primire care poate fi sfințită și alăturată lui Moise, și care, împreună cu el face conexiunea între sistemele superioare – Keter, Hohma și BinaGAR al sufletului, și dorința de primire, care este poprul de jos, ZAT al sufletului. Ietro a fost inclus în Moise când Moise a trăit la el; el este ca Forța Malhut care este inclusă în Bina, și pentru care motiv Bina se poate conecta la Malhut și să o aducă în noul sistem.

Muntele Sinai

Este scris „Am creat înclinația rea, Am creat pentru ea Tora drept condiment” fiindcă „Lumina din ea întoarce la Bine (reformează)”. Înclinația rea este muntele Sinai (sina=ură), este toată ura care apare între neamurile lumii și Israel. Neamurile lumii sunt dorințele noastre de primire, și Israel este dorința noastră de dăruire. De aceea, dacă în om apare între ele un decalaj – între dorința de primire și dorința de dăruire – omul simte ura și poate fi spus că se află la piciorele Muntelui Sinai.

Ura apare când vrem să ne conectăm, când stăm în jurul muntelui și trebuie să obținem Arvut (garantare mutuală). De aceea este scris „El le-a spus: Dacă primiți Tora, e bine, și dacă nu, aici va fi mormântul vostru” (Talmudul babilonian – Avoda zara). Deci, dacă nu vă conectați ca un om într-o singură inimă, aici veți fi înmormântați. Ura este spre unificare. Dacă omul nu vrea să se conecteze, el nu-și va descoperi ura față de ceilalți și nu va ajunge la Muntele Sinai și sigur nu va obține corectarea. Asta ne poate spune cât de departe suntem de Muntele Sinai.

A fi la picioarele Muntelui Sinai e un grad înalt, care vine după ce omul a muncit toată viața în Egipt, la conexiunea dintre oameni. Și oricât de mult a vrut el să aibă conexiune de iubire cu ceilalți, ea nu a putut fi făcută cât timp el nu a înțeles cu nu poate fi făcută deloc. Asta se întâmplă atunci când apare punctul care îl trage pe om afară din el însuși, și omul înțelege că este posibil să scape și, de aceea, fuge și se ridică peste ego.

Odată ieșiți din ego, relaționarea noastră față de el, devine pentru noi din ce în ce mai evidentă. Ceea ce apare, este decalajul dintre ego și atracția de a fi afară din ego. Acest decalaj (gaură) este numit „Muntele Sinai”. Aceasta este starea în care Moise din noi este sus, încercând să se agațe de Creator în vârful Muntelui, în timp ce tot egoul, încă necorectat, este jos, întocmai poporului care nu se poate conecta cu Creatorul. Dar, el deja începe să pășească spre corectare.

Popor de aleși (Sgula

Sgula se referă la punctuația care-l marchează pe Sgol înseamnând trei puncte care reprezintă cele trei linii prin care avansăm spre scop, adică, dreapta – forța dăruirii, stânga – forța primirii și printre ele ne construim pe noi înșine alăturând dreapta de stânga. Se obișnuiește să se cânte de șabat „Veniți în pace, îngeri ai păcii, îngeri ai Celui de Sus”. Așa cum mergem cu cele două picioare și înaintăm, așa construim linia din mijloc cu ajutorul căreia avansam printre cele două linii, doi îngeri.

„Mergi în pace” vine după ce omul a construit linia din mijloc în patru faze – Yod-Hey-Vav-Hey – și a obținut sfârșitul corectării. Atunci spunem „Mergi în pace”.

În acest fel folosește omul tot ceea ce are în interior pentru a face corectări. Ni s-a dat de Sus dreapta și stânga – forța dăruirii, Kdușa (Sfințenie), și forța de primire, Klipa (coajă) – și depinde de noi să le combinăm. Facem asta pentru a avansa, prin îmbunătățirea constantă a combinației dintre ele, făcând această combinație mult mai benefică. De aceea, cea de a treia linie este numită „linia de mijloc”. Forța Superioară are două linii, două forțe care ne ajută să ne corectăm corect. Ele se numesc Sgula (merit, virtute). Trăim numai prin ele, dacă această Forță nu vine, noi, de jos, nu putem face nimic.

Din Zohar:

Stăpânul lumânărilor

“Pentru că aceasta este viața voastră”. Cel care este răsplătit cu Tora și nu face parte din ea este răsplătit cu două vieți: una în această lume și una în lumea următoare. Este scris: “Viața voastră” în formă plurală [în ebraică], care sunt două. Oricine face parte din ea, este ca și cum ar fi despărțit de viață. Și unul care face parte din Rabi Șimon, este ca și cum ar fi despărțit de tot.

… Vai de o generație din care pleacă Rabi Șimon, deoarece când stăm în fața lui Rabi Șimon, izvoarele inimii se deschid în toate direcțiile și totul se descoperă. Și când ne despărțim de el, nu știm nimic și toate fântânile se închid.

Este scris: “Și a luat din duhul care era peste el şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni”. Este ca o lumânare de la care mai multe lumânări sunt aprinse, în timp ce rămân întregi, fără să li se scadă nimic din cauza luminii lumânării din ea. La fel este și Rabi Șimon Bar Yochai, stăpânul lumânărilor: strălucește pentru totdeauna, iar lumina nu se îndepărtează de el și el rămâne complet.

Zohar pentru toți– Ietro, punctele 411-413

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts