ZOHAR-Adnotări la comentariul lui Ashlag

Zohar-carte

CUPRINS

Prolog

  • Despre Rabbi Shimon Bar-Yochai
   • Studiind cu Rabbi Akiva
   • Peştera de la Peq’in
   • Idra Raba (Marea Adunare) si Cartea Zohar
   • Reîncarnarea unui Suflet Unic
   • Plecarea lui Rashbi
  • Despre Cartea Zohar
   • Dezvăluirea secretelor
   • Accelerarea răspândirii Înţelepciunii

Introducere
Lista de prescurtări si explicaţii

  • Numele originale si echivalentele lor acceptate în traducerea în engleză
  • Titlurile originale si echivalentele lor acceptate în traducerea în engleză

Un exemplu al textului original din Zohar

 • Traducerea literală a textului menţionat anterior, din aramaică în limba română

Trandafirul

  • Scopul Creaţiei
  • Sfirot
  • Ecran
  • Partzuf
  • Proporţia inversă dintre Vas si Lumină
  • Starea Katnut (Micime)
  • Starea Gadlut (Măreţie / Maturitate )
  • Urcarea Celui Inferior către Cel Superior
  • Lumina lui ZON este Lumina Lumilor BYA
  • Corecţia în Trei Linii

Muguri de Flori
Cine a creat acestea
Cine a creat acestea (Eliyahu)
Mama îşi împrumută hainele, fiicei sale
Literele lui Rabbi Hamnuna-Saba

  • Literele Alfabetului Ebraic
  • Semnele de punctuaţie în Alfabetul Ebraic (Nekudot)
  • Litera Tav
  • Litera Shin
  • Literele Kuf şi Reish
  • Litera Tzadik
  • Litera Peh
  • Litera Ayin
  • Litera Samech
  • Litera Nun
  • Literele Mem si Lamed
  • Litera Chaf
  • Litera Yod
  • Litera Tet
  • Litera Zayin
  • Litera Vav si Hey
  • Literele Dalet si Gimel
  • Litera Bet
  • Litera Aleph

Înţelepciunea Cerească
Lacătul si Cheia
Avraham
Viziunea lui Rabbi Chiya
Cine este partenerul tău?
Conducătorul Măgarului
Cele două puncte
Noaptea Miresei
Cerurile şi Pământul
Dintre toţi Înţelepţii Naţiunilor Lumii, nu există nici unul ca Tine
Cine este acesta?
Acela care se bucură de Sărbători
Tora şi Rugăciunea
Plecarea lui Rabbi Shimon din Peşteră
Prima Poruncă
A doua Poruncă
A Treia Poruncă
A Patra Poruncă
A Cincea Poruncă
A Şasea Poruncă
A Şaptea Poruncă
A Opta Poruncă
A Noua Poruncă
A Zecea Poruncă
A Unsprezecea Poruncă
A Douăsprezecea Poruncă
A Treisprezecea Poruncă
A Patrusprezecea Poruncă

Intenția din Rugăciune
Înălţând o Rugăciune
Anexa 1. Alte scrieri
Anexa 2. Despre Bnei Baruch